O nás

/O nás
O nás 2018-11-08T11:03:37+00:00

Charakterizácia hlavných aktivít

Analýza mikro/nanoštruktúr a systémov pre mikro/nanoelektronické aplikácie, senzoriku, fotoniku, elektroniku, medicínu, geológiu, materiálové inžinierstvo a životné prostredie. Analýza rozhraní je možná na subangströmovom leveli. Zariadenia poskytujú možnosť skúmania:

  • chemického zloženia
  • kryštalografie, defektov, a kryštalografickej orientácie
  • vlastnosti elektrónových štruktúr
  • povrchovú kontamináciu
  • 3D morfológiu objektov v nanoškále
  • mikroskopiu magnetických materiálov
  • optimalizáciu technologických procesov

V súčasnosti sa pracovisko venuje aj výskumu interakcií objemových a 2D uhlíkových materiálov ako perspektívnych materiálov pre využitie v elektronike.