Kontakt

Kde nás nájdete
Centrum pre Nanodiagnostiku Materiálov, MTF STU sa nachádza na rektoráte STU, blok F, prízemie.

Centrum pre Nanodiagnostiku materiálov, MTF STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Slovenská republika

Električky 3, 7, 9 Autobusy 31, 39, 94

Zastávka Blumentál (Rektorát STU)

Ing. Viliam Vretenár, PhD.
viliam.vretenar@stuba.sk

Vedúci Centra pre Nanodiagnostiku materiálov, MTF STU

Naša skupina
MenoPozíciaE-mail
Dr. Viliam VretenárVedúci CNDviliam.vretenar@stuba.sk
Dr. Mária ČaplovičováVedúci laboratória TEMmaria.caplovicova@stuba.sk
Dr. Ľubomír VančoVýskumný pracovník
Vedúci laboratória AES
lubomir.vanco@stuba.sk
Assoc. Prof. Dr. Marian VeselýVýskumný pracovníkmarian.vesely@stuba.sk
Peter Vogrinčič, M.Sc.Výskumný pracovníkpeter.vogrincic@stuba.sk
Dr. Mário KotlárVýskumný pracovníkmario.kotlar@stuba.sk
Matúš Maťko, M.Sc.FIB a SEM mikroskopiamatus.matko@stuba.sk
Dr. Ravi Kumar BirojuVýskumný pracovník, SASPRO2ravi.biroju@stuba.sk