Kontakt

/Kontakt
Kontakt 2020-05-29T11:52:16+00:00

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Slovenská republika

Ing. Viliam Vretenár, PhD.
viliam.vretenar@stuba.sk
 
 

Električky 2, 3, 5, 6, 8, autobusy 31, 39, 94: zástavka Blumentál
 
 

CN STU sa nachádza na rektoráte STU, blok F, prízemie.

Kontaktujte nás

Meno Pozícia E-mail
Dr. Viliam Vretenár Vedúci oddelenia viliam.vretenar@stuba.sk
Dr. Mária Čaplovičová Vedúci laboratória TEM maria.caplovicova@stuba.sk
Dr. Ľubomír Vančo Vedúci laboratória AES lubomir.vanco@stuba.sk
Assoc. Prof. Dr. Marian Veselý Výskumný pracovník marian.vesely@stuba.sk
Peter Vogrinčič, MsC. Výskumný pracovník peter.vogrincic@stuba.sk
Dr. Mário Kotlár Výskumný pracovník mario.kotlar@stuba.sk