Laboratóriá na prípravu vzoriek

Pracovisko je vybavené širokou škálou možností prípravy vzoriek zahŕňajúcich vákuové depozície (vákuové naparovanie, vákuové naprašovavanie), mechanickú prípravu (brúsenie, leštenie, ultrazvukové rezanie, rezanie diamantovou pílou), iónové technológie (iónové stenčovanie, plazmatické čistenie) a chemickú prípravu (elektrochemické stenčovanie, leptanie).