Inštalácia FIB-SEM mikroskopu

Začiatkom Júna sa v priestoroch Centra pre Nanodiagnostiku Materiálov, ktoré patrí pod MTF Trnava, začala inštalácia nového FIB-SEM mikroskopu. Zariadenie bolo privezené z výrobného závodu firmy Thermo Fisher Scientific (bývalá firma FEI) v Brne do Bratislavy, kde bolo inštalované v novo zrekonštruovaných priestoroch Centra. Po náročnom transporte zariadenia do suterénu, bol mikroskop úspešne zostavený a spustený. Po následnej sérii nastavení, kalibrácií a testov bol mikroskop odskúšaný a uvedený do prevádzky. Keďže mikroskop spĺňa požadované parametre, môžeme konštatovať, že mikroskop je pripravený splniť všetky náročné požiadavky, ktoré sú naň kladené.

Mikroskop dorazil do Bratislavy
Inštalácia