Autor CND

Inštalácia FIB-SEM mikroskopu

Začiatkom Júna sa v priestoroch Centra pre Nanodiagnostiku Materiálov, ktoré patrí pod MTF Trnava, začala inštalácia nového FIB-SEM mikroskopu. Zariadenie bolo privezené z výrobného závodu firmy Thermo Fisher Scientific (bývalá firma FEI) v Brne do Bratislavy, kde bolo inštalované v novo zrekonštruovaných priestoroch Centra. Po náročnom transporte zariadenia do suterénu, bol mikroskop úspešne zostavený a spustený. Po následnej sérii nastavení, kalibrácií a testov bol mikroskop odskúšaný a uvedený do prevádzky. Keďže mikroskop spĺňa požadované parametre, môžeme konštatovať, že mikroskop je pripravený splniť všetky náročné požiadavky, ktoré sú naň kladené.

Mikroskop dorazil do Bratislavy
Inštalácia
Covalent Diamond–Graphite Bonding: Mechanism of Catalytic Transformation

Covalent Diamond–Graphite Bonding: Mechanism of Catalytic Transformation

Semir Tulić, Thomas Waitz, Mária Čaplovičová, Gerlinde Habler, Marián Varga, Mário Kotlár, Viliam Vretenár, Oleksandr Romanyuk, Alexander Kromka, Bohuslav Rezek, Viera Skákalová

ACS Nano, 2019, 1344621-4630

https://doi.org/10.1021/acsnano.9b00692

Abstract

Aberration-corrected transmission electron microscopy of the atomic structure of diamond–graphite interface after Ni-induced catalytic transformation reveals graphitic planes bound covalently to the diamond in the upright orientation. The covalent attachment, together with a significant volume expansion of graphite transformed from diamond, gives rise to uniaxial stress that is released through plastic deformation. We propose a comprehensive model explaining the Ni-mediated transformation of diamond to graphite and covalent bonding at the interface as well as the mechanism of relaxation of uniaxial stress. We also explain the mechanism of electrical transport through the graphitized surface of diamond. The result may thus provide a foundation for the catalytically driven formation of graphene–diamond nanodevices.