Kategória: Aktuality

Inštalácia FIB-SEM mikroskopu

Začiatkom Júna sa v priestoroch Centra pre Nanodiagnostiku Materiálov, ktoré patrí pod MTF Trnava, začala inštalácia nového FIB-SEM mikroskopu. Zariadenie bolo privezené z výrobného závodu firmy Thermo Fisher Scientific (bývalá firma FEI) v Brne do Bratislavy, kde bolo inštalované v novo zrekonštruovaných priestoroch Centra. Po náročnom transporte zariadenia do suterénu, bol mikroskop úspešne zostavený a spustený. Po následnej sérii nastavení, kalibrácií a testov bol mikroskop odskúšaný a uvedený do prevádzky. Keďže mikroskop spĺňa požadované parametre, môžeme konštatovať, že mikroskop je pripravený splniť všetky náročné požiadavky, ktoré sú naň kladené.

Mikroskop dorazil do Bratislavy
Inštalácia

Prestavba suterénu Nanocentra

V rámci projektu Accord bude zakúpený nový FIB-SEM mikroskop, ktorý bude inštalovaný v priestoroch Centra pre Nanodiagnostiku materiálov.

S nákupom je úzko spojená rozsiahla rekonštrukcia suterénu Centra pre Nanodiagnostiku materiálov, ktorá začala v Marci 2022.

Úprava priestorov sa začala odstránením priečok

Práce začali odstránením starých podláh, priečok a prácami na novej podlahe. Pre samotný mikroskop bude vytvorený samostatný betónový blok, ktorí bude oddelený od zvyšku miestnosti. Po zhotovení nových podláh, budú mať nové laboratóriá vyššiu svetlú výšku.

Miesto pre samostatný betónový blok pod FIB-SEM mikroskop.
Realizácia hydroizolácie
Miesto pre FIB-SEM mikroskop
Nové podlahy

Po ukončení rekonštrukcie vznikli z pôvodne zanedbaných priestorov nové atraktívne laboratóriá. Po inštalácii nového prístrojového vybavenia zlepšia tieto laboratóriá možnosti výskumných aktivít Slovenskej Technickej Univerzity. Týmto bola univerzita obohatená o nové reprezentatívne priestory.

Vstupná hala
Servisná miestnosť
Miesto pre inštaláciu nového FIB-SEM mikroskopu